Wedstrijdreglement

Situering Start&GO

Start&GO, een initiatief van POM West-Vlaanderen (Koning Leopold III laan 66, 8200 Brugge, met ondernemingsnummer 0881.702.779) en OC West (Leiestraat 22, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer 0875.116.677), hierna samen “de organisator” genoemd, heeft als doel het ondernemerschap in West-Vlaanderen te stimuleren door prestarters en nieuwe ondernemers (tot vijf jaar opgestart) te steunen bij de opstart en uitbouw van hun eigen zaak.

Het aanbod van Start&GO is speciaal ontwikkeld om startende en groeiende ondernemers te ondersteunen bij de opstart en verdere uitbouw van hun zaak. Enerzijds kan je genieten van de activiteiten van Start&GO in de vorm van coaching, opleidingen en netwerkmomenten. Anderzijds biedt Start&GO met ’t Werkpand professionele werkplekken aan de startende ondernemers.

Wedstrijd

De campagne met wedstrijd heeft als thema ‘Word hoofdsponsor voor één dag’ en heeft als sluitstuk een unieke publiciteitsstunt: namelijk het bedrijfslogo van de winnaar op de voetbalshirts van KV Kortrijk, op de plaats van het AGO-logo. De campagne loopt van 11 januari tot 17 maart. Het sluitstuk vindt plaats tijdens de match van 17 maart 2019 tegen Royal Antwerp FC.

Om deel te nemen moet elke ondernemer een avatar aanmaken op www.hoofdsponsorvooreendag.be en de avatar delen op ten minste één social media.

Uit de deelnemers worden 11 kandidaten geselecteerd die verdere ondersteuning krijgen in de uitwerking van een DIY-smartphone-marketingfilmpje over hun bedrijf. De 11 kandidaten zijn verplicht om hiervoor een korte opleiding (2 uur) te volgen. De deelnemers kunnen nog maximum 2 uur extra individueel advies aanvragen voor het uitwerken van hun filmpje.

De 11 filmpjes worden op 19 februari vanaf 9u00 door ons gespost op social media (LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook). Gedurende 2 weken (van 19 februari tot 6 maart) krijgen deze 11 tijd om zoveel mogelijk likes te verzamelen op de post met hun filmpje. In de puntenverdeling gaat 50% naar de impact van het filmpje op social media.

Op 7 maart worden de 11 kandidaten uitgenodigd op een jurymoment waarop ze hun bedrijf en hun inspanningen komen verdedigen. De voorstelling staat op 50% van de punten.

De bekendmaking van de winnaar gebeurt op 17 maart 2019, op de match KVKortrijk – R Antwerp FC, vlak vóór de start van de wedstrijd.

Wie kan deelnemen?

Alle ondernemers (zowel zelfstandigen als zaakvoerder van een vennootschap) met vestiging in West-Vlaanderen én niet langer dan vijf jaar zijn opgestart.

De deelnemers verklaren zich te kunnen vrijmaken voor:

 • De bekendmaking van de 11 finalisten op 5 februari 2019, 19u30 – 22u
 • Deelname aan een 2-uur durende opleiding over smartphone-video en montage-programma’s op 7 februari 2019
 • Het zelf opnemen en monteren van een DIY-smartphone-marketingfilmpje over hun bedrijf tussen 7 februari en 19 februari 2019
 • Het actief verspreiden van hun de post met hun filmpje op social media vanaf 19 februari tot 7 maart
 • Het voorstellen van hun bedrijf en hun inspanningen voor een jury op donderdag 7 maart 2019
 • Aanwezig zijn op de match op 17 maart 2019 tussen KVKortrijk en R Antwerp FC.

Voorwaarden

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht boodschappen met een racistische, seksistische of andere ongepaste boodschap te verwijderen.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Je hebt altijd het recht om de door jou verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuur je een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Selectie

De 11 finalisten worden geselecteerd op basis van de voorstelling van hun bedrijf en hun creatieve antwoord. Een jury neemt de deelnames door, en maakt een selectie van 11 kandidaten die verder mogen strijden.

Naast creativiteit en originaliteit van de antwoorden en de inspanningen om de avatar te verspreiden, zal de jury ook selecteren op basis van diversiteit van de deelnemers. Er wordt ook rekening gehouden met bedrijfssector, vestigingslocatie en geslacht.

De 11 finalisten strijden voor het maximaal aantal punten, waarbij:

 • 50% wordt gegeven op de impact van het filmpje op social media
 • 50% op de voorstelling bij de jury en het gemaakte filmpje gequoteerd wordt.

De persoon met de meeste punten wint zijn logo op de shirts van KV Kortrijk tijdens de wedstrijd van 17 maart 2019.

Timing

De wedstrijd loopt van 11 januari tot en met 17 maart 2019.

Indienen van kandidaturen verloopt via de website www.hoofdsponsorvooreendag.be en kan van 11 januari tot en met 3 februari 2019 (23u59).

De bekendmaking van de 11 geselecteerde ondernemingen die via social media zullen strijden voor de prijs, gebeurt op 5 februari 2019, op een netwerkavond bij AGO.

Op 7 februari 2019 wordt een opleidingsmoment voorzien voor de 11 finalisten.

In de periode tussen 7 en 14 februari 2019 kan individueel advies aangevraagd worden (max 2 uur per kandidaat) voor het maken en monteren van het filmpje.

Tussen 19 februari en 6 maart verzamelen de 11 finalisten om ter het meeste likes en shares op hun filmpje op social media.

Op 7 maart 2019 worden de 11 kandidaten uitgenodigd om hun bedrijf te komen pitchen voor een jury.

De bekendmaking van de winnaar zal gebeuren vlak vóór de match van 17 maart 2019.

Hoe deelnemen

Inschrijven gebeurt via de website www.hoofdsponsorvooreendag.be. Om kans te maken op de prijs – bedrijfslogo op de shirts van KVKortrijk – dient men:

 • Een avatar te uploaden en te posten op social media
 • Te registreren op de website
 • Te motiveren waarom ze willen deelnemen aan de wedstrijd ‘word hoofdsponsor voor één dag’.

Elke onderneming kan maximum één keer inschrijven.

Door het insturen van hun kandidatuur, aanvaarden de deelnemers de bepalingen van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.

Meer info

Neem contact op met Julie Naesens (startandgo@pomwvl.be).

Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge.